Sdělení č. 264/2018 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-264
Částka 134/2018
Platnost od 23.11.2018
Vyhlášené znění 23.11.2018

264

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 16. listopadu 2018

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 5/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 7. listopadu 2018, v částce 8. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2019.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

JUDr. PhDr. Košťál v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Mění
367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.11.2018 Vyhlášené znění