Vyhláška č. 25/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-25
Částka 14/2018
Platnost od 19.02.2018
Účinnost od 01.04.2018
Aktuální znění 01.04.2018

25

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), k provedení § 13 odst. 11:


Čl. I

V § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., odstavec 2 zní:

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:

Ing. Milek v. r.

Souvislosti

Mění
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
Odkazuje na
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
99/2004 Sb. Zákon o rybářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2018 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 23:31)
0. 19.02.2018 Vyhlášené znění