Sdělení č. 237/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-237
Částka 119/2018
Platnost od 23.10.2018
Vyhlášené znění 23.10.2018

237

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2019 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1090 Kč,

b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1635 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3270 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.10.2018 Vyhlášené znění