Sdělení č. 236/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-236
Částka 119/2018
Platnost od 23.10.2018
Vyhlášené znění 23.10.2018

236

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3000 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
Mění
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
Odkazuje na
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.10.2018 Vyhlášené znění