Sdělení č. 215/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-215
Částka 107/2018
Platnost od 27.09.2018
Vyhlášené znění 27.09.2018

215

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. září 2018

o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto dodatky ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

2. Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený na období od 10. 4. 2018 - 31. 12. 2020 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.09.2018 Vyhlášené znění