Nařízení vlády č. 214/2018 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-214
Částka 107/2018
Platnost od 27.09.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

214

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. září 2018

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019 činí 26185000000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně průmyslu a obchodu:

Ing. Nováková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 23.02.2020 16:21)
0. 27.09.2018 Vyhlášené znění