Vyhláška č. 188/2018 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-188
Částka 91/2018
Platnost od 29.08.2018
Účinnost od 30.09.2018
Zrušeno k 01.01.2020 (246/2019 Sb.)
Minulé znění 30.09.2018 - 31.12.2019

188

VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2018

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2019 činí 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.


§2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2018.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Je zrušen předpisem
246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Je odkazován z
246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.09.2018 - 31.12.2019
0. 29.08.2018 Vyhlášené znění