Zákon č. 179/2018 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-179
Částka 88/2018
Platnost od 16.08.2018
Účinnost od 16.08.2018
Aktuální znění 16.08.2018

179

ZÁKON

ze dne 18. července 2018

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika poskytuje státní záruku na zajištění zápůjčky, poskytnuté Českou národní bankou z jejích devizových rezerv Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem posílení jeho zdrojů.

(2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytuje na jistinu zápůjčky ve výši 1 500 000 000 EUR a úroky spojené s poskytnutím zápůjčky podle smlouvy o zápůjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem ze dne 13. října 2017, pokud tato zápůjčka nebude splacena ve stanovené lhůtě.

(3) Úplata za poskytnutí státní záruky nebude požadována.


§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.08.2018 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 05:52)
0. 16.08.2018 Vyhlášené znění