Zákon č. 175/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-175
Částka 88/2018
Platnost od 16.08.2018
Účinnost od 31.08.2018
Aktuální znění 31.08.2018

175

ZÁKON

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 72/2012 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a Třinec“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Mění
128/2000 Sb. Zákon o obcích
Odkazuje na
128/2000 Sb. Zákon o obcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.08.2018 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 19:39)
0. 16.08.2018 Vyhlášené znění