Sdělení č. 159/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-159
Částka 82/2018
Platnost od 09.08.2018
Vyhlášené znění 09.08.2018

159

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 31. července 2018

o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 2018 pro použití v referenční síti poskytovatelů akutní lůžkové péče ustavené podle § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 200/2015 Sb., Klasifikaci hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (Klasifikace hospitalizovaných pacientů Czech - Diagnosis Related Groups, dále jen „klasifikace CZ-DRG“).

Klasifikace CZ-DRG umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci CZ-DRG se pro rok 2018 vydává:

1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper a doprovodné metodické pokyny:

a. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

b. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

c. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper a doprovodné metodické pokyny:

a. Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

b. Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

c. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

d. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

e. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3. Metodika kódování diagnóz v systému CZ-DRG.

4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG a doprovodné metodické pokyny:

a. Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

b. Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

c. Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ-DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ-DRG, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz, jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart drg.uzis.cz.


Předseda:

v z. Ing. Krumpová v. r.

1. místopředsedkyně

Souvislosti

Provádí předpis
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Je odkazován z
217/2021 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
385/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
67/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
253/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Odkazuje na
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 09.08.2018 Vyhlášené znění