Vyhláška č. 153/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-153
Částka 80/2018
Platnost od 03.08.2018
Účinnost od 18.08.2018
Aktuální znění 18.08.2018

153

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., vyhlášky č. 286/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2014 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška upravuje převedení specializací na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory“), nástavbové obory a na základní kmeny.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. § 2 a 3 se zrušují.

3. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Souvislosti

Mění
185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Odkazuje na
185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.08.2018 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 16:36)
0. 03.08.2018 Vyhlášené znění