Vyhláška č. 15/2018 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-15
Částka 11/2018
Platnost od 30.01.2018
Účinnost od 28.02.2018
Aktuální znění 28.02.2018

15

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2018

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 28. února 2018 se k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazen motiv z Klaudyánovy mapy, kterým je alegorický vůz s cestujícími tažený dvěma spřeženími na opačné strany. V dolní části mincovního pole jsou umístěny znaky Uherského království a Českého království, v jejichž zákrytu jsou vlevo znaky Rožmberků a Slavatů a vpravo znaky Šternberků a Švihovských z Rýzmberka. Při horním okraji mince v neuzavřeném opisu je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se nachází při spodním okraji mince. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při levém okraji dvousetkoruny.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je vyobrazena mapová část Klaudyánovy mapy. Při horním okraji mince v neuzavřeném opisu je text „KLAUDYÁNOVA MAPA“. Pod tímto textem jsou ve dvou řádcích letopočty „1518“ a „2018“. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, jsou umístěny při levém okraji dvousetkoruny.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 15/2018 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
(lícní a rubová strana)

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy - lícní stranaVyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy - rubová strana

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Odkazuje na
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.2018 Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 09:42)
0. 30.01.2018 Vyhlášené znění