Sdělení č. o1/c1/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-c1-o1
Částka 1/2017
Platnost od 09.01.2017
Účinnost od 09.01.2017
Aktuální znění 09.01.2017

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


V části třetí hlavě V § 76 odst. 3 ve větě druhé mají místo slov „je li mu známa“ správně být slova „je-li mu známa“.

Souvislosti

Mění
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Odkazuje na
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.01.2017 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 18:53)
0. 09.01.2017 Vyhlášené znění