Nařízení vlády č. 46/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-46
Částka 16/2017
Platnost od 24.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Aktuální znění 01.05.2017

46

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., se mění takto:

1. V tabulce přílohy č. 3 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Desomorfin“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acryloylfentanyl“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid“.

2. V tabulce přílohy č. 3 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acryloylfentanyl“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acetylfentanyl“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid“.

3. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN)
v českém jazyce / obecný název
Další mezinárodní
nechráněný název
nebo další obecný
název
Chemický název podle IUPACPoznámka
AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1 (cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-CHMINACAN-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-y1)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
ADB-PINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-y1)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
AH-79213,4-dich or-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
AM-2201[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
AMB-CHMICAmethyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
5-Aminopropylindol5-API5-(2-aminopropyl)indol
APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamidAKB48
bk-PMA2-amino-1-(4-methoxyfenyl) propan-1-on
Methedronbk-PMMA1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
2-Brommethkathinon2-BMC(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-on
3-Brommethkathinon3-BMC(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-on
4-Brommethkathinon4-BMC(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-onBrefedron
25B-NBOMe2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminCimbi-36
25C-NBOMe2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin2C-C-NBOMe
25I-NBOMe2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminNBOMe-2C-I
Bromo-Dragonfly(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amin
ButylonBk-MBDB2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl)]butan-1-onB1
2-Chloramfetamin2-CA1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin
3-Chloramfetamin3-CA1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin
4-Chloramfetamin4-CA1-(4-chlorfenyl)propan-2-aminPCA
2C-E2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-amin
2-Chlormethamfetamin2-CMA1-(2-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Chlormethamfetamin3-CMA1-(3-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Chlormethamfetamin4-CMA1-(4-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-aminp-CMA
2-Chlormethkathinon2-CMC1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Chlormethkathinon3-CMC1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Chlormethkathinon4-CMC1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onClefedron
Joddimethoxyfenethylamin2C-I(4-jod-2,5-dimethoxyfenethyl)amin
Dimethoxyethylthiofenethylamin2C-T-2[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
Dimethoxypropylthiofenethylamin2C-T-7[4-(propylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
CP-47,4972-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
CRA-13(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yljmethanonCB-13
DBZP1,4-dibenzylpiperazin
Deschlorketamin2-(methylamino)-2-fenyl-cyklohexanon
Despropionyl-2-fluor fentanylN-(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
DiethyltryptaminDETN,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl]amin
DimethoxyamfetaminDMA(2RS)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
p-Methyl-4-methylaminorex4,4'-DMAR4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-aminp4-DMAR
DimethylheptyltetrahydrokanabinolDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
3,4-Dimethylmetkathinon3,4-DMMC1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
DimethyltriptaminDMTN-[2-(indol-3-yl)ethyl]-N,N-dimethylamin
BrolamfetaminDOB(2RS)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-chloramfetaminDOC1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxyethylamfetaminDOET(2RS)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxymetamfetaminSTP, DOM(2RS)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-jodamfetaminDOI1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
MethkathinonEfedron(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on
Ethylfenidát(RS)-ethyl 2-fenyl-2-pipendin-2-ylacetát
2-Ethylmethkathinon2-EMC(RS)-2-methylamino-1-(2-ethylfenyl)propane-1-on
3-Ethylmethkathinon3-EMC(RS)-2-methylamino-1-(3-ethylfenyl)propane-1-on
4-Ethylmethkathinon4-EMC(RS)-2-methylamino-1-(4-ethylfenyl)propane-1-on
Etryptamin3-(2-aminobutyl)indol
2-Fluoramfetamin2-FA1-(2-fluorfenyl)propan-2-amin
3-Fluoramfetamin3-FA1-(3 -fluorfenyl)propan-2-amin
4-Fluoramfetamin4-FA1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
5F-ADBICAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxamid
5F-APINACA5F-AKB48N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB-PINACA5F-AMBMethyl 2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-methylbutanoát5F-AMP
Fentanyl butanamid analogN-fenyl-N-[1 -(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid
4-Fluor-butyrfentanyl4F-BFN-(4-fluorofenyl)-N-[(1-(2-fenylethyl)-4 pipendinyl)]butanamid
4-Fluormetkathinon4-FMC1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onFlefedron
2-Fluormethamfetamin2-FMA(RS)-1-(2-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Fluormethamfetamin3-FMA(RS)-1-(3-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Fluormethamfetamin4-FMA(RS)-1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Fluormethkathinon2-FMC1-(2-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Fluormethkathinon3-FMC1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
5F-MDMB-PINACAmethyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5FUR-144[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonXLR-11
FuranylfentanylFU-FN-fenyl-N-[l-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid2-furanoylfentanyl
Hydroxytenamfetamin(2RS)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogN-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorfenyl)-butanamid
JWH-018(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon
JWH-081(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-122(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-200[1-(2-morfolinoethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
JWH-2502-(2-methoxy fenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
JWH-398(4-chlornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Kathinon(2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on
(+)-LysergidLSD, LSD-25(+)-8ß-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin
2-Methylamfetamin2-MA(2RS)-1-(2-methylfenyl)propan-2-amin
3-Methylamfetamin3-MA(2RS)-1-(3 -methylfenyl)propan-2-amin
4-Methylamfetamin4-MA(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin
MBZP1-benzyl-4-methylpiperazin
m-ChlorfenylpiperazinmCPP1-(3-chlorfenyl)piperazin
TenamfetaminMDA(2RS)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDAI5,6-(methylendioxy)indan-2-amin
EthyltenamfetaminMDE, MDEA(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Ethylonbk-MDEA2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on
MethyltenamfetaminMDMA(2RS)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDMB-CHMICAN-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methyl- valine, methyl ester
MDMB-FUBINACA2-[[1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karbonyl] amino]-3,3-dimethyl-butanoát
3,4-MethylendioxypyrovaleronMDPV1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onMDPK
2-Methylethkathinon2-MEC2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methylethkathinon3-MEC2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
4-Methylethkathinon4-MEC2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
4-MethylmetkathinonMefedron2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
5-MeO-AMT5-methoxy-α-methyltryptamin
4-Methoxybutyr fentanyl4-MeO-BFN-(4-methoxyfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl] butanamid
5-MeO-DALTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin
3-Methoxyfencyklidin3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin
MethoxetaminMXE2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyklohexanon
Methylaminorex(±)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
MethylonBk-MDMA2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on
2-Methylmetamfetamin2-MMA1-(2-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Methy lmetamfetamin3-MM A1-(3-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Methylmetkathinon2-MMC2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methy lmetkathinon3-MMC2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
MethoxytenamfetaminMMDA(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MethylthienylpropaminMPAN-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin
MT-451-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazin
2-Methylthioamfetamin2-MTA(2RS)-1-[2-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
3-Methy lthioamfetamin3-MTA(2RS)-1-[3-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
4-Methylthioamfetamin4-MTA(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
NaftylpyrovaleronNafyron1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onO-2482
OCfentanylA-3217N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
O-DesmethyltramadolODT3-{-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyklohexyl}fenol
Parahexyl3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Pentedronpentedron1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on
p-FluorfenylpiperazinpFPP1-(4-fluorfenyl)piperazin
MethoxyamfetaminPMA(2RS)-1-(4-methoxy feny l)propan-2-amin
MethoxymetamfetaminPMMA1-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin
Psilocybin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogen-fosfát
PsilocinPsilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
α-PVT2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiofen-2-yl)pentan-1-on
RolicyklidinPHP, PCPY1-(l-fenylcyklohexyl)pyrrolidin
α-PVP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
Salvinorin ASalvinorin Amethyl-(2RS,4aR,6aR,7R,9RS,10aRS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-
-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ]isochromen-7-karboxylát
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin
1-(3-Trifluormethylfenyl)piperazinTFMPP1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
TetrahydrokanabinolTHCΔ6a(10a)-, Δ6a(7)-, Δ7-, Δ8-, Δ10-, Δ9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery
TrimethoxyamfetaminTMA(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
Trimethoxyamfetamin-2TMA-2(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonTMCP-018
U-477003,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
W-154-chlor-N-(1-fenethylpiperidin-2-yliden)benzensulfonamid
W-184-chlor-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzensulfonamid

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.“.

4. V tabulce přílohy č. 5 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Fenmetrazin“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Fentermin“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „1-fenyl-2-methylpropan-2-amin“.

5. V tabulce přílohy č. 5 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Levmetamfetamin“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Lisdexamfetamin“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid“.

6. V tabulce přílohy č. 7 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Ethylloflazepát“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Fenazepam“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „7-bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on“.

7. V tabulce přílohy č. 7 se řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Fentermin“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „2-fenyl-1,1-dimethylethylamin“, zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou čl. I bodů 4, 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Mění
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Je odkazován z
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Odkazuje na
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.05.2017 Aktuální znění (exportováno 21.09.2019 05:18)
1. 01.03.2017 - 30.04.2017
0. 24.02.2017 Dělená účinnost Vyhlášené znění