Nařízení vlády č. 43/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-43
Částka 15/2017
Platnost od 20.02.2017
Účinnost od 07.03.2017
Aktuální znění 07.03.2017

43

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:


Čl. I

V položce 1 části C.2 přílohy k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 162/2008 Sb. a nařízení vlády č. 228/2009 Sb., se za větu „V případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) menším než 27 dBW, který je využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy C = 420 Kč.“ vkládá věta „Do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2 je v případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem v přechodové vysílací síti DVB-T2 vždy C = 420 Kč.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Souvislosti

Mění
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Odkazuje na
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.03.2017 Aktuální znění (exportováno 22.08.2019 11:56)
0. 20.02.2017 Vyhlášené znění