Vyhláška č. 413/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-413
Částka 146/2017
Platnost od 07.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zrušeno k 01.02.2020 (25/2020 Sb.)
Minulé znění 01.01.2018 - 31.01.2020

413

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti stanoví podle § 114 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), k provedení § 80 odst. 2 tohoto zákona, ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb., vyhlášky č. 177/2010 Sb. a vyhlášky č. 190/2013 Sb., se mění takto:

1. § 7 až 12 se včetně nadpisů zrušují.

2. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Souvislosti

Mění
54/2008 Sb. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Je zrušen předpisem
25/2020 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Je odkazován z
25/2020 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Odkazuje na
54/2008 Sb. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
378/2007 Sb. Zákon o léčivech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2018 - 31.01.2020
0. 07.12.2017 Vyhlášené znění