Sdělení č. 394/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-394
Částka 138/2017
Platnost od 29.11.2017
Účinnost od 05.11.2017
Aktuální znění 05.11.2017

394

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 20. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 31. října 2017 vydalo výměr MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 11/2017 ze dne 1. listopadu 2017 a nabyl účinnosti dne 5. listopadu 2017.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Mění
11/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.11.2017 Aktuální znění (exportováno 16.09.2019 18:58)
0. 05.11.2017 Vyhlášené znění