Sdělení č. 380/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-380
Částka 133/2017
Platnost od 22.11.2017
Vyhlášené znění 22.11.2017

380

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 8. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. září 2017 vydalo výměr MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2017 ze dne 27. září 2017 a nabyl účinnosti dne 1. října 2017.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Mění
11/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 22.11.2017 Vyhlášené znění