Rozhodnutí č. 357/2017 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-357
Částka 124/2017
Platnost od 27.10.2017
Vyhlášené znění 27.10.2017

357

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 24. října 2017

o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Podle čl. 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

svolávám

zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovím den jeho zahájení na 20. listopad 2017.


Prezident republiky:

Zeman v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.10.2017 Vyhlášené znění