Usnesení č. 34/2017 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-34
Částka 11/2017
Platnost od 14.02.2017
Vyhlášené znění 14.02.2017

34

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 10. ledna 2017


Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vráceném prezidentem republiky dne 20. prosince 2016.


Hamáček v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 14.02.2017 Vyhlášené znění