Vyhláška č. 336/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-336
Částka 115/2017
Platnost od 16.10.2017
Účinnost od 01.11.2017
Aktuální znění 01.11.2017

336

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 a § 13 odst. 11 písm. a) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):


Čl. I

V § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb. a vyhlášky č. 123/2016 Sb., odstavec 1 zní:

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Mění
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
Odkazuje na
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
99/2004 Sb. Zákon o rybářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2017 Aktuální znění (exportováno 22.08.2019 09:46)
0. 16.10.2017 Vyhlášené znění