Nařízení vlády č. 328/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-328
Částka 111/2017
Platnost od 06.10.2017
Účinnost od 01.11.2017
Vyhlášené znění 06.10.2017

328

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 175/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín12950
Svobodník24850
Desátník26260
Četař27810
Rotný32430
Rotmistr34740
Nadrotmistr37070
Praporčík39640
Nadpraporčík42450
Štábní praporčík55310
Poručík37310
Nadporučík42450
Kapitán48890
Major55310
Podplukovník61750
Plukovník74610
Brigádní generál87480
Generálmajor100320
Generálporučík113190
Armádní generál126040“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín12950
Svobodník13420
Desátník13900
Četař14370
Rotný14840
Rotmistr15310
Nadrotmistr15780“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

Souvislosti

Mění
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Odkazuje na
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2017 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 18:32)
0. 06.10.2017 Vyhlášené znění