Sdělení č. 242/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-242
Částka 87/2017
Platnost od 09.08.2017
Vyhlášené znění 09.08.2017

242

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 31. července 2017

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 6. ledna 2018 nové volby do zastupitelstva obce:

obecokreskraj
PramenyChebKarlovarský

Ministr:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Je odkazován z
5/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
Odkazuje na
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 09.08.2017 Vyhlášené znění