Vyhláška č. 233/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-233
Částka 85/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 01.08.2017
Aktuální znění 01.08.2017

233

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb. a vyhlášky č. 463/2016 Sb., se v příloze v části A za řádek s textem „Kapitola 377 Technologická agentura České republiky“ vkládá nový řádek s textem „Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Souvislosti

Mění
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
Odkazuje na
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2017 Aktuální znění (exportováno 22.09.2019 12:44)
0. 31.07.2017 Vyhlášené znění