Sdělení č. 22/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-22
Částka 7/2017
Platnost od 03.02.2017
Vyhlášené znění 03.02.2017

22

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 19. ledna 2017

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. května 2017 nové volby do zastupitelstva obce:

obecokreskraj
SvárovUherské HradištěZlínský

Ministr:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Je odkazován z
156/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
Odkazuje na
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 03.02.2017 Vyhlášené znění