Vyhláška č. 118/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-118
Částka 43/2017
Platnost od 13.04.2017
Účinnost od 28.04.2017
Aktuální znění 28.04.2017

118

VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

V § 2 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. a vyhlášky č. 36/2014 Sb., se věta první zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Odkazuje na
47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.04.2017 Aktuální znění (exportováno 03.04.2020 18:48)
0. 13.04.2017 Vyhlášené znění