Nařízení vlády č. 115/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-115
Částka 42/2017
Platnost od 13.04.2017
Účinnost od 28.04.2017
Aktuální znění 28.04.2017

115

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:

4. Finance

5. Audit

6. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

7. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Mění
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Odkazuje na
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
234/2014 Sb. Zákon o státní službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.04.2017 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 23:44)
0. 13.04.2017 Vyhlášené znění