Vyhláška č. 113/2017 Sb.Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-113
Částka 41/2017
Platnost od 07.04.2017
Účinnost od 15.04.2017
Aktuální znění 15.04.2017

113

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2017

o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., a podle § 38 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:


§ 1

Vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Zveřejňuje-li se zpráva o financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se v otevřeném formátu.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.


Předseda:

Mgr. Weis v. r.


Příloha k vyhlášce č. 113/2017 Sb.

Zpráva o financování volební kampaně

Zpráva o financování volební kampaně

Souvislosti

Provádí předpis
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Je odkazován z
113/2017 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Odkazuje na
113/2017 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.2017 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 16:38)
0. 07.04.2017 Vyhlášené znění