Sdělení č. 36/2016 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-36
Částka 13/2016
Platnost od 29.01.2016
Vyhlášené znění 29.01.2016

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. ledna 2016

o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 1. prosince 2015 vydalo Cenový předpis 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 19 ze dne 4. prosince 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.01.2016 Vyhlášené znění