Vyhláška č. 21/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-21
Částka 8/2016
Platnost od 25.01.2016
Účinnost od 01.02.2016
Aktuální znění 01.02.2016

21

VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 2 větě první vyhlášky č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, se za slovo „Dlouhopolsko“ vkládají slova „a Kněžičky“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
243/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Odkazuje na
243/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2016 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 05:51)
0. 25.01.2016 Vyhlášené znění