Sdělení č. 124/2016 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-124
Částka 48/2016
Platnost od 19.04.2016
Vyhlášené znění 19.04.2016

124

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 18. dubna 2016

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 281/2015 Sb., č. 311/2015 Sb., č. 323/2015 Sb. a č. 342/2015 Sb. se dne 16. dubna 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:5
b)celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:927
c)celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:556
d)celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:29
v tom podle volebních stran:
80 Nezávislí kandidáti0
90 Sdružení nezávislých kandidátů–místní sdružení celkem29

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
342/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
323/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
311/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
281/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.04.2016 Vyhlášené znění