Vyhláška č. 110/2016 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-110
Částka 42/2016
Platnost od 06.04.2016
Účinnost od 11.05.2016
Aktuální znění 11.05.2016

110

VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2016

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 11. května 2016 se ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je při spodním okraji vyobrazena lanová dráha na Petřín a její schéma včetně části strojovny. Uprostřed mincovního pole vlevo je zobrazena první elektrická tramvaj a vpravo až k hornímu okraji rozestavěná Petřínská rozhledna. Při levém horním okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je pod názvem státu. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při pravém okraji dvousetkoruny nad vyobrazením strojovny.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v pozadí Průmyslový palác, před kterým je vyobrazena vstupní brána na Zemskou jubilejní výstavu. Při horním okraji dvousetkoruny jsou letopočty „1891-2016“. Při spodním okraji dvousetkoruny je text „ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA“. Uvnitř vstupní brány u paty pravého pilíře je umístěna značka autora mince Asamata Baltaeva.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. května 2016.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 110/2016 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
(lícní a rubová strana)

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy (lícní strana)Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy (rubová strana)

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
110/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
Odkazuje na
110/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.05.2016 Aktuální znění (exportováno 05.07.2020 13:36)
0. 06.04.2016 Vyhlášené znění