Sdělení č. 103/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-103
Částka 40/2016
Platnost od 06.04.2016
Vyhlášené znění 06.04.2016

103

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. března 2016

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 částka 26467 Kč.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odkazuje na
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 06.04.2016 Vyhlášené znění