Sdělení č. o1/c3/2015 Sb.Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-c3-o1
Částka 3/2015
Platnost od 05.01.2015
Účinnost od 05.01.2015
Aktuální znění 05.01.2015

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti


V § 3 v písmenu a) mají místo slov „1. ledna 2015“ správně být slova „1. dubna 2015“.

Souvislosti

Mění
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Odkazuje na
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.01.2015 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 23:46)
0. 05.01.2015 Vyhlášené znění