Vyhláška č. 90/2015 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-90
Částka 38/2015
Platnost od 17.04.2015
Účinnost od 05.05.2015
Aktuální znění 05.05.2015

90

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2015

o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 5. května 2015 se v rámci cyklu „Mosty“ vydává zlatá mince „Žďákovský obloukový most“ po 5000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen detail mostního nýtování. V jeho levé části je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Nahoře je moravská orlice, uprostřed český lev a pod ním slezská orlice. V pravé spodní polovině mince je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“, název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při pravém okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je Žďákovský obloukový most zobrazený z podhledu. V pravé spodní polovině mince je text „ŽĎÁKOVSKÝ OBLOUKOVÝ MOST“. Při levém horním okraji mince je ročník ražby „2015“. Při levém spodním okraji mince jsou iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořené propojenými písmeny „LCH“.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. května 2015.


Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 90/2015 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5000 Kč

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5000 Kč - lícní stranaVyobrazení zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5000 Kč - rubová strana

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
90/2015 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
Odkazuje na
90/2015 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.05.2015 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 12:20)
0. 17.04.2015 Vyhlášené znění