Sdělení č. 258/2015 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-258
Částka 104/2015
Platnost od 09.10.2015
Účinnost od 01.09.2015
Aktuální znění 01.09.2015

258

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 29. září 2015

o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 27. srpna 2015 vydalo výměr MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 8/2015 ze dne 27. srpna 2015 a nabyl účinnosti dne 1. září 2015.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Mění
296/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2015 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:11)
0. 01.09.2015 Vyhlášené znění