Vyhláška č. 196/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-196
Částka 80/2015
Platnost od 10.08.2015
Účinnost od 01.01.2016
Vyhlášené znění 10.08.2015

196

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Způsob regulace

Úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství způsobem úředně stanovených cen.

§ 2

Postup tvorby cen

Při regulaci cen za činnosti operátora trhu postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2016 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 05:50)
0. 10.08.2015 Vyhlášené znění