Nařízení vlády č. 174/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-174
Částka 71/2015
Platnost od 15.07.2015
Účinnost od 01.08.2015
Vyhlášené znění 15.07.2015

174

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2015,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb.:


Čl. I

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení.

2. Nařízení vlády č. 212/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Ruší
212/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
125/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Odkazuje na
212/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
125/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
166/1999 Sb. Veterinární zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2015 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 05:38)
0. 15.07.2015 Vyhlášené znění