Sdělení č. o1/c8/2014 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-c8-o1
Částka 8/2014
Platnost od 30.01.2014
Účinnost od 30.01.2014
Aktuální znění 30.01.2014

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů


V příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. v bodě 3 na straně 6768 mají místo slov:

m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.

správně být slova:

m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.

Souvislosti

Mění
388/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
388/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.01.2014 Aktuální znění (exportováno 06.08.2020 14:59)
0. 30.01.2014 Vyhlášené znění