Sdělení č. 75/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-75
Částka 28/2014
Platnost od 24.04.2014
Účinnost od 01.07.2014
Vyhlášené znění 24.04.2014

75

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. dubna 2014,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2014 je podle

a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částka 12500 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částka 12500 Kč,

2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částka 6200 Kč.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2014 Aktuální znění (exportováno 17.08.2019 15:23)
0. 24.04.2014 Vyhlášené znění