Sdělení č. 50/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-50
Částka 21/2014
Platnost od 31.03.2014
Vyhlášené znění 31.03.2014

50

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. března 2014

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2014 do 30. dubna 2015 částka 25128 Kč.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odkazuje na
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.03.2014 Vyhlášené znění