Vyhláška č. 337/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-337
Částka 132/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Aktuální znění 01.01.2015

337

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 34a odst. 8 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb., vyhlášky č. 333/2013 Sb., vyhlášky č. 388/2013 Sb. a vyhlášky č. 116/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 3 písmeno c) zní:

c) datum narození držitele dočasného průkazu,“.

2. V § 2c odst. 2 písmeno c) zní: „c) datum narození držitele průkazu,“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

A. Vzor dočasného průkazu

1. Vzor dočasného průkazu TP

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu TP

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu TP

2. Vzor dočasného průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu ZTP

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu ZTP

3. Vzor dočasného průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana - vzor dočasného průkazu ZTP/P

Zadní strana

Zadní strana - vzor dočasného průkazu ZTP/P

B. Symboly označení osoby se zdravotním postižením

1. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

2. Symbol označení osoby hluchoslepé

Symbol označení osoby hluchoslepé

3. Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

“.

4. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Vzor průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

A. Vzor průkazu

1. Vzor průkazu TP

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu TP

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu TP

2. Vzor průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu ZTP

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu ZTP

3. Vzor průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana - vzor průkazu ZTP/P

Zadní strana

Zadní strana - vzor průkazu ZTP/P

B. Symboly označení osoby se zdravotním postižením

1. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

2. Symbol označení osoby hluchoslepé

Symbol označení osoby hluchoslepé

3. Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Mění
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Odkazuje na
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 17:33)
0. 29.12.2014 Vyhlášené znění