Sdělení č. 323/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-323
Částka 128/2014
Platnost od 19.12.2014
Vyhlášené znění 19.12.2014

323

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. prosince 2014

o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008.

Sdělení navazuje na nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93.

Platné znění aktualizované Klasifikace produkce (CZ-CPA) je včetně vysvětlivek a převodníku k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.12.2014 Vyhlášené znění