Zákon č. 318/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-318
Částka 128/2014
Platnost od 19.12.2014
Účinnost od 19.12.2014
Aktuální znění 19.12.2014

318

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1099307508965“ nahrazuje číslem „1098237008965“ a číslo „1211307508965“ se nahrazuje číslem „1210237008965“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1099307508965“ nahrazuje číslem „1098237008965“ a číslo „1211307508965“ se nahrazuje číslem „1210237008965“.

3. V příloze č. 2 se číslo „10727800516“ nahrazuje číslem „10427800516“, číslo „10970532500“ se nahrazuje číslem „9500032500“, číslo „860758768“ se nahrazuje číslem „1560758768“, číslo „153888649750“ se nahrazuje číslem „152818149750“ a číslo „1099307508965“ se nahrazuje číslem „1098237008965“.

4. V příloze č. 3 se číslo „12958888288“ nahrazuje číslem „12808888288“, číslo „65797528900“ se nahrazuje číslem „64877028900“ a číslo „1211307508965“ se nahrazuje číslem „1210237008965“.

5. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „10728700516“ nahrazuje číslem „10428700516“, číslo „12958888288“ se nahrazuje číslem„12808888288“, číslo „10727800516“ se nahrazuje číslem „10427800516“, číslo „1970378000“ se nahrazuje číslem „1670378000“, číslo „3460000000“ se nahrazuje číslem „3310000000“ a číslo „10268232000“ se nahrazuje číslem „10118232000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „10988347500“ nahrazuje číslem „9517847500“, číslo „10970532500“ se nahrazuje číslem „9500032500“ a číslo „10946367000“ se nahrazuje číslem „9475867000“.

7. V příloze č. 4 kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se číslo „869958768“ nahrazuje číslem „1569958768“, číslo „860758768“ se nahrazuje číslem „1560758768“ a číslo „421800000“ se nahrazuje číslem „1121800000“.

8. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní dluh se číslo „65797528900“ nahrazuje číslem „64877028900“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
475/2013 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Odkazuje na
475/2013 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
504/2012 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.12.2014 Aktuální znění (exportováno 25.04.2019 20:17)
0. 19.12.2014 Vyhlášené znění