Nařízení vlády č. 292/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-292
Částka 119/2014
Platnost od 16.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zrušeno k 01.07.2015 (58/2015 Sb.)
Minulé znění 01.01.2015 - 30.06.2015

292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2014

o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Vláda nařizuje podle § 61 odst. 9 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


§ 1

Kategorie obcí výkonu služby

Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

a) I. kategorie - hlavní město Praha,

b) II. kategorie - ostatní obce.

§ 2

Koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení

Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto koeficienty:

a) 1,10násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec I. kategorie,

b) 1,09násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec II. kategorie.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 219/2013 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
Je zrušen předpisem
58/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Ruší
219/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Je odkazován z
58/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Odkazuje na
219/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 - 30.06.2015
0. 16.12.2014 Vyhlášené znění