Sdělení č. 276/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-276
Částka 112/2014
Platnost od 28.11.2014
Účinnost od 01.01.2015
Aktuální znění 01.01.2015

276

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 25. listopadu 2014

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2014 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 13. listopadu 2014, v částce 4. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá toto cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2015.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 Aktuální znění (exportováno 21.04.2019 04:44)
0. 28.11.2014 Vyhlášené znění