Vyhláška č. 27/2014 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-27
Částka 11/2014
Platnost od 19.02.2014
Účinnost od 28.02.2014
Aktuální znění 28.02.2014

27

VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2014

o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:


§ 1

Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února 2014.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Souvislosti

Ruší
26/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
26/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
448/2009 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.2014 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:43)
0. 19.02.2014 Vyhlášené znění