Zákon č. 263/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-263
Částka 108/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 01.01.2015
Aktuální znění 01.01.2015

263

ZÁKON

ze dne 23. října 2014,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 5 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
Odkazuje na
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 Aktuální znění (exportováno 25.05.2020 23:41)
0. 19.11.2014 Vyhlášené znění