Zákon č. 255/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-255
Částka 107/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 31.12.2014
Aktuální znění 31.12.2014

255

ZÁKON

ze dne 22. října 2014,

kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V čl. III písm. f) zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, se slova „dnem 1. ledna 2015“ nahrazují slovy „dnem 1. ledna 2018“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
378/2007 Sb. Zákon o léčivech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2014 Aktuální znění (exportováno 21.04.2019 03:01)
0. 19.11.2014 Vyhlášené znění