Nařízení vlády č. 231/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-231
Částka 97/2014
Platnost od 31.10.2014
Účinnost od 31.10.2014
Aktuální znění 31.10.2014

231

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2014

o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb.:


§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015 činí 15700000000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.10.2014 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 17:36)
0. 31.10.2014 Vyhlášené znění